Lägeravgifter och alternativ

Lägeralternativ vecka 29-30:

3 ispass per dag: 4100 kr + tränaravgift (Hör med din tränare vilken avgift som gäller) + anmälningsavgift (750 kr)
Boende ingår på närliggande skola eller i ishallen.
Mat: Frukost, Lunch, middag och kvällsfika
Träning: 17 ispass, 5 office, 5 danspass (Obs! Susanne har endast 15 ispass, deltar mån-fre, kostnad 3900 kr)

2 ispass per dag: 3700 + tränaravgift (Hör med din tränare vilken avgift som gäller) + anmälningsavgift (750 kr)
Boende ingår på närliggande skola eller i ishallen.
Mat: Frukost, Lunch, middag och kvällsfika
Träning: 12 ispass, 5 office, 5 danspass (Obs! Susanne har endast 10 ispass, deltar mån-fre, kostnad 3500 kr)

Exklusive logi: Avdrag på 500 kr utan boende, då ingår lunch och middag, ej frukost och kvällsmat.

Kortvecka mån-ons. Totalt 8 ispass, 3 off ice (dans, eller fys). 3400 kr inklusive tränaravgift + anmälningsavgift 750 kr
Tränare som erbjuder detta: Pamela Hansson Østergaard/ Viktoria Troitskaia/Josefine Ingvarsson/Roclynn Christiansen/Elin Gullstrand/ (endast v 30)

———–

Lägeravgiften inbetalas senast 15/5. I lägeravgiften ingår inte hyra av säng. Vid intresse av att hyra säng tillkommer en avgift på 300 kronor/vecka. Detta meddelas i anmälan.

Anmälningsavgift, tillkommer till alla alternativen. 750 kronor, betalas till bankgiro 5181-5728 i samband med anmälan, och återbetalas endast om vi inte kan bereda plats för ditt barn på lägret. Märk betalningen med period samt namn och personnummer. Sista dagen att betala anmälningsavgiften är 1/3. Vid anmälan efter 1/3 ska anmälningsavgiften inbetalas omgående. 

Efteranmälan i mån av plats kostar 1250 kr.

Anmälan är bindande och räknas inte som fullgjord förrän anmälningsavgiften (får ej avräknas lägeravgiften) betalats.

Anmälningsavgiften ska vara betald senast 1/3, via swish eller bankgiro, ingen faktura skickas ut. När anmälningsavgiften har inbetalats har ångerrätten löpt ut och anmälaren har medgett betalningsansvar för anmälningsavgift, lägeravgift, tränaravgift samt de extra tillval som angetts i anmälan.

Anmälningsavgiften återbetalas endast under förutsättning att Starcamp inte kan erbjuda någon plats.

Tränaravgift tillkommer och varierar beroende på tränarens arvode och ligger på från ca 1900 kronor per vecka och åkare beroende på tränare. Kontakta önskad tränare för prisuppgift. 

Tränaravgiften ska inbetalas senast 15/8, ingen ny faktura kommer att skickas ut, information om exakt kostnad för tränare kommer i bekräftelsemejlet. 

I första hand fördelas platserna efter anmälningsdatum (under förutsättning att anmälningsavgiften är betald i rätt tid) i samråd med tränare för att ge så många åkare som möjligt chansen att delta. Högre test och anmälan för flera perioder prioriteras.

För boende måste åkaren vara född 2013 eller tidigare. 

Vid fullbeläggning kommer reservlista att upprättas.

Om åkaren ej kan beredas plats under vald period kommer denne att tilldelas ett annat förslag.

Betalning sker på något av följande vis:

Till bankgiro: 5181-5728. Märk med period, namn och personnummer.

Swish: 123 100 1403 (Sofia J AB)

IBAN -nummer: 

SE 83 9020 0000 0902 4821 6920

BIC/SWIFT – adress: ELLFSESS

Kort eller faktura: Lägeravgiften kommer också gå att betala via webbshop, där du kan välja delbetalning räntefritt i tre månader. (Obs! Anmälningsavgiften och tränaravgiften ska betalas via swish eller bankgiro) En länk kommer i mejlet med bekräftelse på att ni fått plats på lägret. Eventuella överinbetalningar justeras efter lägret när tränaravgiften reglerats. 

Avbokningsregler:

Vid avbokning innan 30/4 återbetalas hela lägeravgiften oavsett anledning (anmälningsavgiften är en administrativ kostnad och återbetalas ej vid avbokning). Lägeravgiften återbetalas, helt eller delvis, endast vid uppvisande av läkarintyg vid sjukdom/skada som uppstår och påvisas, med läkarintyg, för lägerledningen skriftligen senast 15/5.. Tyvärr kan vi inte återbetala lägeravgift vid skada eller sjukdom som uppkommer efter detta datum. Detta gäller även vid sjukdom som gör att man inte kan delta, tex Covid-19. Se över din hem/reseförsäkring. Anmälningsavgiften återbetalas endast om åkaren inte kan beredas plats på lägret. 

Deltagande sker på egen risk, egen försäkring ska gälla. Starcamp ansvarar inte för eventuella skador på person eller sak, eller förlust av saker.