Covid-19

Angående coronaviruset

Tack för ert intresse för Starcamp 2021. Förra året kunde vi genomföra ett bra och uppskattat läger, trots ett hårt coronaläge i landet, vilket vi kommer att göra även i år. Precis som förra året kommer vi att ha corona-anpassningar. Då hade vi bland annat boende på flera platser och minskat antal kontakter mellan åkare och tränare samt inga föräldrar på plats på lägret. Dessutom hade vi bland annat utökade städrutiner och fasta platser i omklädningsrummen. Hur det blir i sommar kan vi såklart inte veta nu, därför kommer all info kring det uppdateras här på hemsidan efterhand.

Dessa regler gäller angående avgifterna:

– Anmälningsavgiften återbetalas inte.

– Lägeravgiften ska vara betald senast 31/5.

  • För avbokning innan 31/5 återbetalas hela lägeravgiften. (För att kunna ge platsen till någon annan uppskattar vi om ni meddelar så snart som möjligt om ni inte ämnar använda er plats)
  • Vid inställt läger, mer än 2 veckor innan inskrivningsdagen kommer vi att återbetala hela lägeravgiften*. Om lägerveckan redan har börjat när vi måste stänga ner den, så återbetalas så stor del vi kan. Vår förhoppning är att få ner dessa kostnader så att det inte ska drabba er, men beror i sin tur på vilka kostnader vi får av våra underleverantörer, som ishall, skola, catering osv.
  • Vid sjukdom/skada innan lägret gäller ordinarie avbokningsregler som finns att läsa på Starcamp.nu, under fliken för avgifter och lägeralternativ.
  • Vid sjukdom/symtom som uppkommer under lägret gäller samma regler som vanligt om man blir sjuk/ skadad under läger.
  • Eventuella återbetalningar görs senast sista veckan i september.

*Under förutsättning att vi får samma villkor av våra underleverantörer som förra året gällande avbokning.

Vidare information ges via mejl, och/eller starcamp.nu.

Ta hand om varandra,
Med vänlig hälsning,
Johanna och Josefine Ingvarsson